Historie

Al in 855 werd Renswoude als silva Hrenhem(het Rhenese woud) genoemd in een oorkonde. De nederzetting Renswoude ontstond pas echt rond 1400. Renswoude bestond toen uit een versterkt huis, de Borchwal genaamd en een aantal verspreid liggende boerderijen (die qua naamgeving maar in andere vorm voor een groot deel nog steeds bestaan).

Halverwege de 17e eeuw werd Renswoude een zogenaamde “Hooge en vrije heerlijkheid van Renswoude en Emminkhuizen”. Een gebied met een eigen onafhankelijke rechtspraak en dergelijke.

Kasteel
In 1654 werd het versterkte huis,  in opdracht van Johan van Reede gesloopt en vervangen door het landhuis, vermoedelijk naar ontwerp van Ghijsbert Theunisz. van Vianen en Peter Jansz. van Cooten. Het huidige huis in Hollands-classicistische stijl is waarschijnlijk op de middeleeuwse fundamenten gebouwd.

In de jaren 1965 tot 1976 werd het kasteel dat in de Tweede Wereldoorlog veel te lijden heeft gehad, grondig gerenoveerd. Een uitslaande brand in 1985 verwoeste een deel van het kasteel. Een aantal jaren later vond het herstel plaats.

In het kasteel en de twee bijgebouwen zijn een aantal appartementen gerealiseerd.

Het Kasteelpark
De in de 17e eeuw rondom het kasteel aangelegde Hollands-classicistische tuinen kregen begin van de 18e eeuw een meer Frans-classicistisch aanzien door ondermeer de aanleg van het in totaal 900 meter lange grand canal. Begin van de 19e eeuw werd met behoud van zekere classicistische elementen het park heraangelegd in de landschapsstijl van J.D. Zocher sr.

Het park is vrij toegankelijk.

Kasteel en park hebben de status van een Rijksmonument. Dit betekent dat er geen wijzigingen mogen worden aangebracht aan de wettelijk beschermde onderdelen. Ten behoeve van uitsluitend het onderhoud van de beschermde onderdelen van het kasteel wordt een subsidie verstrekt die 50% van de kosten dekt.

Het Kasteel is eigendom van de Stichting Landgoed Kasteel Renswoude. Deze stichting heeft de status van een transparante Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat -onder omstandigheden (zie www.belastingdienst.nl)  giften vrij van schenkingsrecht, aan de stichting kunnen plaatsvinden.

Het kasteelpark is eigendom van de Stichting het Utrechts Landschap.

Kerk
In 1639 heeft de toenmalige Heer van Renswoude (Johan van Reede, die later ook de plannen heeft ontwikkeld voor de bouw van het naastgelegen Kasteel Renswoude) opdracht gegeven voor de bouw van de koepelkerk. Ook de koepelkerk is een Rijksmonument.

Landgoed
Het karakter van het landgoed Renswoude wordt voor een groot deel bepaald door de in de helft van de 17e eeuw zo ongeveer rondom het landgoed aangelegde slapersdijk en restanten van het kampenlandschap en Grebbelinieforten. De Grebbelinie was een voorverdediging van de Hollandse Waterlinie aangelegd in de helft van de 18e eeuw. De Grebbelinie heeft in 2011 de status van Rijksmonument gekregen vanwege “de uniek staalkaart van verdedigingswerken”.

Bron: – Wikipedia.org

Voor inzage in ons beleidsplan klik hier