Doelstelling – Verantwoording

De stichting heeft ten doel de instandhouding en het beheer van Kasteel Renswoude met inboedel en verder aanbehoren, alsmede het exploiteren van gemeld kasteel op zodanige wijze, dat daarmede het behoud van het kastelenbezit in Nederland wordt gediend, zodat het kasteel een “landmark” blijft bij binnenkomst van de gemeente Renswoude, zodanig, dat het kasteel, voorplein en park, eveneens een rijksmonument, als ensemble hun rol in de gemeenschap kunnen blijven vervullen.
Het kasteel visueel onaangetast te presenteren en op verantwoorde wijze de collectie te conserveren.
Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.

Bestuurssamenstelling
Mr. R.G baron Snouckaert van Schauburg, voorzitter
O.C. Enschedé, penningmeester/secretaris
H. van Olden, lid

Beleidsplan
In het licht van bovenomschreven doelstelling zijn de activiteiten van de stichting voortdurend gericht op de versterking van:
– Het historische karakter van de kasteel, waarvan de naam dateert van 1654,
– Het uitdragen van de visie dat huis, tuin, inventaris en bewonersgeschiedenis een historische eenheid vormen, die zo compleet mogelijk bewaard moet worden
– De duurzaamheid van zijn inrichting,
– De visuele band tussen het kasteel en het omringende park versterken, met name met het Grand Canal

Om één en ander te realiseren zal moeten worden getracht een zo groot mogelijke bron van inkomsten te vergaren, nl.
1. Verhuur van appartementen,
2. Verpachtingen van grond
3. Schenking en legaten.
4. Bijdragen en subsidie

De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling als hiervoor omschreven. Door de uitvoering van de werkzaamheden draagt de stichting bij aan de realisatie van de doelstelling zoals omschreven in artikel 2 van de statuten.

Beloningsbeleid
Op grond van artikel 3 punt 5 ontvangen bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden.
De Stichting heeft geen personeel in dienst.
Op grond van artikel 4 van de statuten van de stichting en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkel rechtspersoon doorslaggevende zeggenschap in de stichting. Aldus kan geen enkel persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen.

Uitgeoefende activiteiten
De actuele activiteiten die wij uitoefenen zijn achter deze link te vinden, of op www.kasteelrenswoude.nl/activiteiten/

Financiële verantwoording 2012
De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. De met de activiteiten behaalde opbrengsten zullen ten goede komen aan haar doelstelling.
De administratie wordt gevoerd door de penningmeester. De jaarrekeningen van de stichting worden opgesteld door administratiekantoor “De Adminoor”” in Breda.

Financiële verantwoording 2013
De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. De met de activiteiten behaalde opbrengsten zullen ten goede komen aan haar doelstelling.
De administratie wordt gevoerd door de penningmeester. De jaarrekeningen van de stichting worden opgesteld door administratiekantoor “De Adminoor”” in Breda.

Financiële verantwoording 2014
De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. De met de activiteiten behaalde opbrengsten zullen ten goede komen aan haar doelstelling.
De administratie wordt gevoerd door de penningmeester. De jaarrekeningen van de stichting worden opgesteld door administratiekantoor “De Adminoor”” in Breda.

Download hier onze financiële verantwoording 2014

Financiële verantwoording 2015
De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. De met de activiteiten behaalde opbrengsten zullen ten goede komen aan haar doelstelling.
De administratie wordt gevoerd door de penningmeester. De jaarrekeningen van de stichting worden opgesteld door administratiekantoor “De Adminoor”” in Breda.

Download hier onze  financiële verantwoording 2015

Financiële verantwoording 2016
De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. De met de activiteiten behaalde opbrengsten zullen ten goede komen aan haar doelstelling.
De administratie wordt gevoerd door de penningmeester. De jaarrekeningen van de stichting worden opgesteld door administratiekantoor “De Adminoor”” in Breda.

Download hier onze financiële verantwoording 2016

Financiële verantwoording 2017
De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. De met de activiteiten behaalde opbrengsten zullen ten goede komen aan haar doelstelling.
De administratie wordt gevoerd door de penningmeester. De jaarrekeningen van de stichting worden opgesteld door administratiekantoor “De Adminoor”” in Breda.

Download hier onze financiële verantwoording 2017

Financiële verantwoording 2018
De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. De met de activiteiten behaalde opbrengsten zullen ten goede komen aan haar doelstelling.
De administratie wordt gevoerd door de penningmeester. De jaarrekeningen van de stichting worden opgesteld door administratiekantoor “De Adminoor”” in Breda.

Download hier onze financiële verantwoording 2018

Financiële verantwoording 2019
De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. De met de activiteiten behaalde opbrengsten zullen ten goede komen aan haar doelstelling.
De administratie wordt gevoerd door de penningmeester.  

Download hier onze financiële verantwoording 2019

Financiële verantwoording 2020
De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. De met de activiteiten behaalde opbrengsten zullen ten goede komen aan haar doelstelling.
De administratie wordt gevoerd door de penningmeester. 

Download hier onze financiële verantwoording 2020

Financiële verantwoording 2021
De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. De met de activiteiten behaalde opbrengsten zullen ten goede komen aan haar doelstelling.
De administratie wordt gevoerd door de penningmeester. 

Download hier onze financiële verantwoording 2021